2015 August

August 2015

10 August

Wypadek w rolnictwie i co dalej? Co mi się należy?

Anna Dolejsz-Świderska        Komentarze (0)

Jeżeli do dojdzie do wypadku, za które odpowiedzialność ponosi rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie, poszkodowany – w zależności od rodzaju poniesionej szkody i doznanych urazów – może wystąpić przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń lub / i rolnikowi z następującymi żądaniami. W razie szkody majątkowej – o zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. W razie uszkodzenia ciała lub […]