Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

10 August

Wypadek w rolnictwie i co dalej? Co mi się należy?

Anna Dolejsz-Świderska        Komentarze (0)

Jeżeli do dojdzie do wypadku, za które odpowiedzialność ponosi rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie, poszkodowany – w zależności od rodzaju poniesionej szkody i doznanych urazów – może wystąpić przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń lub / i rolnikowi z następującymi żądaniami. W razie szkody majątkowej – o zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. W razie uszkodzenia ciała lub […]

24 Juli

Po co rolnikom obowiązkowe ubezpieczenie OC ?

Anna Dolejsz-Świderska        Komentarze (0)

Jak zapewne wiesz, każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników i to już od momentu objęcia gospodarstwa w posiadanie, np. wskutek kupna bądź dziedziczenia gospodarstwa. Zastanawiasz się w jakim celu? Czy jest to konieczne? Co mi to da? Otóż przede wszystkim to, że nie Ty sam z własnej kieszeni, lecz […]